right

01 Mar 2015

Bezetting

Steeds meer duidelijkheid over wie de mensen zijn die in het beeld passen dat we (de doorstarters) voor ogen hebben. Ireen, Annelies, Bregje, Liesbeth, Pablo, Dierick, Rienk, Guido, Erik, Henk.

Met respect voor degenen die afvielen: ga door op je eigen weg.